K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126AES – Aplikovaná a ekonomická statistika

Obsahem předmětu je matematická a aplikovaná ekonomická statistika. Seznámení se statistickou teorií a následným aplikování na řešených příkladech. Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Časové řady. Korelační a regresní analýza, indexy a jejich ekonomická interpretace. Cíl předmětu je seznámit studenty se statistickou inferencí, pravděpodobnostními modely a použití statistiky v ekonomii.

Vyučující: