Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Lidé > Odborní asistenti > Ing. Petr Matějka, Ph.D.

Ing. Petr Matějka, Ph.D.

Kontakt
místnost: B472
telefon: 22435 5414
e-mail: petr.matejka@fsv.cvut.cz
rozvrh: -
Konzultační hodiny
pondělí9:00-10:00
středa14:00-15:00
Poznámka:Vypsaná možná témata diplomových prací:

- Komplexní analýza trhu s BIM softwarovými nástroji; jejich klasifikace srovnání; kvantifikace hodnocení

- Detekce kolizí animovaných objektů BIM modelu (např. zařízení staveniště)

- Možnost využití senzorů k přesné lokalizaci mobilních zařízení v reálném prostředí stavby (s vazbou na BIM)

- Komplexní rešerše možností užití BIM v průběhu celého životního cyklu projektu

Výuka – předměty