Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Lidé > Docenti > doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Kontakt
místnost: B416
telefon: 22435 4522
e-mail: dana.mestanova@fsv.cvut.cz
rozvrh: -
Konzultační hodiny
pondělí13.00 - 14.00
středa12.00 - 13.00
Poznámka:Konzultace preferuji i na základě dohody se studentem a s využitím emailové korespondence.

Výuka – předměty