Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Lidé > Doktorandi – kombin. studium > Ing. Michal Bačovský

Ing. Michal Bačovský

Kontakt
místnost: -
telefon: -
e-mail: michal.bacovsky@fsv.cvut.cz
rozvrh: -
Konzultační hodiny
-