Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Lidé > Vedení katedry

Vedení katedry

Vedoucí katedry

Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
místnost: B417
telefon: 22435 4525
e-mail: tomek@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího katedry

Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
místnost: B416
telefon: 22435 4522
e-mail: heralova@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího katedry

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
místnost: B477
telefon: 22435 3720
e-mail: eduard.hromada@fsv.cvut.cz

Sekretářka

Iva Zelenková
místnost: B418
telefon: 22435 4521
e-mail: iva.zelenkova@fsv.cvut.cz