Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Akreditované programy

Základní informace

Katedra ve spolupráci s některými předními stavebními podniky rozvíjí celoživotní vzdělávání od roku 1994 formou jednodenních i vícedenních seminářů a od roku 1998 pak jako celoživotní vzdělávání ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění (zákon o vysokých školách).

Studium v rámci celoživotního vzdělávání

Koncepce těchto projektů vychází ze skutečnosti, že žádoucí úroveň kvalifikace řídících pracovníků stavebních firem je třeba dosáhnout i ve znalosti technicko-ekonomických souvislostí a v oblasti komunikačních dovedností.

Výuku zabezpečuje katedra vlastními pracovníky i špičkovými externími lektory, kteří s katedrou spolupracují delší dobu.

Přínosem CŽV pro absolventy jsou nejen teoretické i praktické poznatky, zkušenosti získané na přednáškách a v diskusích s lektory i mezi sebou, ale také navázání vzájemných kontaktů, které potom využívají ve své praxi. Stavební firmy mohou získat nejen kvalifikovanější zaměstnance s širším odborným rozhledem, ale v řadě případů i řešení dílčích vnitropodnikových problémů (v různém stupni použitelnosti) v závěrečných projektech absolventů. V případě zájmu vám lze zaslat podrobnosti o projektech, včetně anotací jednotlivých předmětů a dalších údajů.

Semináře

Semináře reagují na aktuální problematiku a trendy ve stavebním odvětví. Lektoři upozorňují zejména na problémové body, soustředí se na aktuální informace. Významnou součástí vzdělávání je také diskuze.

Kontaktní osoby

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.; e-mail: dana.mestanova@fsv.cvut.cz; mobil: 606 425 810.

Užitečné odkazy