Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2009

14. ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví pořádala celostátní soutěž ve zpracování stavebních rozpočtu s názvem „Rozpočtujeme s Callidou“.
Dne 31.3.2009 se konala soutěž pro střední školy. Dne 8.4.2009 druhý ročník soutěže v kategorii vysokých škol stavebních.

Soutěž pro vysoké školy

Na soutěž v kategorii vysokých škol bylo vybráno a soutěžilo celkem čtrnáct studentů.
ČVUT Praha na soutěž nominovalo 7 studentů čtvrtého ročníku bakalářského studia pod vedením Ing. Dany Čápové, Ph.D. a Ing. Ivety Střelcové. VUT Brno nominovalo taktéž 7 studentů z toho 4 studenty, kteří již ukončili bakalářské studium pod vedením doc. Ing. Aleny Tiché, Ph.D., Ing. Petra Aigela a Ing. Vlastimila Riegera.

Úkolem studentů bylo z předložené dokumentace pro stavební úpravy bytu (bourání stávajících zděných příček s dveřmi, postavení sádrokartonové příčky a podhledu, oprava omítek vnitřních stěn, doplnění obkladů, malba, oprava podlah a mnoho dalšího) vytvořit položkový nabídkový rozpočet.

S náročným zadáním se vypořádali všichni studenti velmi dobře, k velkému potěšení svých pedagogů. Zároveň pro pedagogy probíhal odborný seminář, s cílem seznámit s novým informačním a oceňovacím systémem euroCALC 3, jeho funkcemi, nástroji a možnostmi, který bezplatně obdrží Katedra Ekonomiky pro výuku školního roku 2009/2010.

 

Soutěž pro střední školy

Soutěže se aktivně zúčastnilo dvaadvacet studentů z jedenácti průmyslových stavebních škol. Za úkol měli podle předložené dokumentace vytvořit rozpočet pro zdivo z tvárnic, v limitce materiálů změnit ceny tvárnic podle slevy u prodejce, prověřit a případně upravit množství jednotlivých typů tvárnic podle technologického předpisu výrobce a vyznačit v rozdíl mezi původní cenou podle databáze a cenou individualizovanou a aktualizovanou podle spotřeby tvárnic.

Soutěže se zúčastnily
SPŠ stavební České Budějovice,
SPŠ stavební Havlíčkův Brod,
Střední škola průmyslová a umělecká a VOŠ Hodonín,
SPŠ stavební Hradec Králové,
Průmyslová střední škola Letohrad,
SPŠ stavební Liberec,
SPŠ stavební Lipník nad Bečvou,
SPŠ stavební Ostrava, SPŠ stavební Plzeň,
SPŠ stavební Praha 4 a Střední škola stavební Třebíč.

Výsledky:
Na prvním místě se umístila již podruhé za sebou Střední škola stavební Třebíč, pod odborným vedením Ing. Stanislava Tržila. Druhé místo obsadila SPŠ z Plzně s Ing. Blankou Hrabětovou a na třetím místě se umístila SPŠ z Lipníka nad Bečvou, pod vedením Ing. Markéty Kolajové. Pro vítěze byly připraveny zajímavé věcné ceny (kapesní videokamery, mp3 přehrávače a webkamery), a pro vítěznou školu také komerční licence systému euroCALC 3.

Blahopřání a poděkování

Vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme všem mnoho dalších úspěchů.
Zároveň ještě jednou děkujeme celému organizačnímu týmu firmy Callida, jmenovitě Ing. Vítězslavu Melounovi, Heleně Kalivodové, Janu Kašparovi, Vavřinovi Mrázkovi a Renatě Kricnerové.