Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Akreditované programy > Proběhlé kurzy

Studium v rámci celoživotního vzdělávání

podle §60 zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

Kurzy již proběhlé

Na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví probíhal