Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Akreditované programy > Aktuální kurzy

Aktuální kurzy

Celoživotní vzdělávání

Kurz celoživotního vzdělávání lze připravit z hlediska obsahu a rozsahu podle individuálních požadavků firmy.

Semináře/přednášky

Přednášky pro firemní klientelu Vám připravíme na míru. Orientačně je lze zaměřit na:

V rámci přednášek pro konkrétní individuální objednatele lze zájemce za účelem účasti do počtu doplnit.

Poznámka: termíny pro přihlášení jednotlivců nejsou vyhlášeny. Sledujte tyto stránky, nebo se obraťte mailem na dále uvedené kontaktní osoby.

Kontaktní osoby

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. e-mail dana.mestanova@fsv.cvut.cz; mobil 606 425 810.