K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ulrike Michel-Schneider, MBA

místnost: 
telefon: 
e-mail: ulrike.michel-schneider@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: