K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Olga Šalanská

místnost: B430
telefon: 22435 5413
e-mail: salanska@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: