K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Vladimíra Nováková, PhD.

místnost: B430
telefon: 22435 5413
e-mail: vladimira.novakova@fsv.cvut.cz

bio:

Dosažené vzdělání

1995-2001 Doktorské studium v oboru Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

1986-1991 Fakulta ekonomická, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (obor Národohospodářství)

1982-1986 Gymnázium Jeseník Doplňkové vzdělání 1995 Studijní pobyt na Univerzitě v Dánsku

1996 Studijní pobyt na John Moores University v Liverpoolu, VB

Praxe

Nyní odborný asistent Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fsv, ČVUT v Praze

2006–2015 odborný asistent na Katedře společenských věd, Fsv, ČVUT v Praze

2011-2015 externí pracovník ČVUT, Elektrotechnická fakulta, Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

2012-2014 externí pedagog na Zemědělské univerzitě v Praze: vedení seminářů Makro a Mikroekonomie

2011-2015 finanční manažer projektu „Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských studijních programů“ financovaného z Evropského sociálního fondu – projektové a finanční řízení, administrativní řízení dotace, příprava a zpracování podkladů pro finanční a technické řízení projektu (monitorovacích, průběžných, závěrečných a jiných zpráv, žádostí o platby, vypořádání připomínkovacích řízení, přehledů, atd.)

2009-2010 koordinátor projektu Vědecké metody pro doktorandy – vedení projektu financovaného z prostředků EU – zajišťování odborné úrovně projektu – přípravné fáze (tvorba osnov, studijních materiálů, příprava webové stránky a E-learningu www.doctorandus.info), ověřovací fáze (školení doktorandů), vedení realizačního týmu, vyhodnocování výsledků projektu, spoluautorství a příprava publikace o vědeckých metodách, atd.

2001 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Ekonomie na téma: „Majetek jako investice – jeho role v institucionálním portfoliu penzijních fondů“

1991-1997 asistent na katedře obecné ekonomie (od r. 1992 odborný asistent), specializace: makroekonomie, mikroekonomie, hospodářská politika (Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava)

1992–1997 Externí pedagog OPF SU Karviná – Hospodářská politika státu, Makro(mikro)ekonomie

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 16:00 – 16:450

Čtvrtek: 13:00 – 13:45

Pátek:

vyučované předměty: