K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Veronika Malinová

místnost: 
telefon: 
e-mail: veronika.malinova@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: