K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Pavel Krupík

místnost: B468a
telefon: 
e-mail: pavel.krupik@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: