K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Matouš Kosina

místnost: 
telefon: 
e-mail: matous.kosina@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: