K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

místnost: B416
telefon: 22435 4522
e-mail: josef.zak@fsv.cvut.cz

bio:

Vystudoval Fakultu stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby. Během magisterského (2009-11) a doktorského studia se věnoval práci a vědecko-výzkumné činnosti na University of Calgary, v Kanadě (2010-11) a University of California v Berkeley, USA (2013-14). Je autorem více než sedmdesáti publikací v recenzovaných časopisech a dalších publikacích. Pravidelně přispívá na národních a mezinárodních konferencích v oboru stavebnictví. Je autorem patentu zkušebního zařízení zapsaného v několika zemích světa.

Po studiích pracoval v AB Studio Consulting + Engineering s.r.o. jako softwarový konzultant pro infrastrukturní stavby. Své zahraniční zkušenosti dále čerpal v Nizozemí ve společnosti Geonius B.V., kde se podílel na velkých infrastrukturních projektech a vývoji SW řešení pro stavebnictví. Pracoval ve Skanska a.s., ve vyšším managementu organizace, kde měl na starosti digitalizaci stavebnictví ve čtyřech státech, pro rezidenční development, komerční development, silniční a železniční stavby a podílel se na aktivitách v rámci mezinárodních skupin, např. “Skanska Global BIM Expert Group”. Jako konzultant se podílí na zavádění digitálních technologií a BIM, poradenství v oblasti standardizace smluv a řízení stavebních projektů.

V rámci své pedagogické činnosti se zaměřuje na digitalizaci stavebnictvím a informační systémy, CAD a BIM programy, smluvní aspekty výstavbových projektů a technologie výstavby dopravní infrastruktury a pozemních staveb. Je členem expertní skupiny Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského výboru pro normalizaci, České agentury pro standardizaci a Fulbright alumni.

konzultační hodiny:

Pondělí: 08:00 – 10:00

Úterý:

Středa:

Čtvrtek: 14:00 – 15:00

Pátek:

Vždy předem kontaktovat emailem.

vyučované předměty: