K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

místnost: B425
telefon: 22435 3872
e-mail: iveta.strelcova@fsv.cvut.cz

bio:

Působí od roku 2005 jako odborný asistent na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha.

Věnuje se výuce v oblasti kalkulací a rozpočtování pozemních a inženýrských staveb (mostní objekty, propustky, silnice, opěrné stěny apod.).

Je spoluřešitelka grantů a projektů získaných pro vědeckou a výzkumnou činnost. Je autorkou řady článků týkající se oblasti rozpočtování pozemních a inženýrských staveb. Jako spoluautorka se také podílela na publikacích Oceňování v rámci výstavbového projektu (ČVUT, 2013), Kalkulace nákladů ve stavebnictví (ČVUT, 2017) a Oceňování dopravních staveb (ČVUT, 2021).

Je pořadatelkou soutěží vysokých a středních škol v rozpočtování stavebních prací a oceňování pozemních staveb ve spolupráci s firmami Callida a ÚRS CZ a.s. Pořádá také workshopy a semináře v oblasti oceňování staveb zaměřené pro širší odbornou veřejnost (např. pro Středočeský kraj nebo nakladatelství Verlag Dashöfer).

Spolupracuje s Katedrou betonových a zděných konstrukcí na studentských grantových soutěžích (SGS).

Spolupráce s praxí:

  • Je spoluorganizátorkou Certifikace pro studenty bakalářského studia v rozpočtářském programu KROS 4, ve spolupráci s ÚRS.CZ.
  • Je spoluorganizátorkou Certifikace pro studenty magisterského studia v rozpočtářském programu Aspe, ve spolupráci s IBR Consulting.
  • Pořádá pravidelné odborné exkurze pro studenty bakalářského i magisterského studia ve spolupráci se stavebními společnostmi (EUROVIA CS, GEOSAN GROUPa.s., Metrostav a.s.).

Věnuje se zpracováním položkových rozpočtů nejen pozemních staveb ale i inženýrských staveb. Je členem Unie mostařů České republiky a členem Klubu rozpočtářů společnosti ÚRS CZ a.s.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 12:00 – 13:00

Čtvrtek: 11:00 – 12:00

Pátek:

vyučované předměty: