K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

místnost: B423
telefon: 22435 4326
e-mail: zita.prostejovska@fsv.cvut.cz

bio:

Absolventka oboru Pozemní stavby, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Doktorské studium v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví absolvovala na Fakultě stavební ČVUT. Habilitační řízení ukončila v roce 2010 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví. V roce 2010 Certifikovaný projektový manažer – IPMA level C(certifikace neobnovena). Profesně se zaměřuje na problematiku řízení rizik a řízení projektů. Spolupráce na studiích pro MMR a SFPI, hodnocení projektových žádostí pro různé poskytovatele dotací a grantových prostředků. Je autorkou řady odborných publikací a článků.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 09:00 – 10:00

Čtvrtek: 13:00 – 14:00

Pátek:

vyučované předměty: