místnost: B420
telefon: 22435 4352
e-mail: novak@fsv.cvut.cz

bio:

Doc. Novák absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1969. Po dvouletém působení v praxi nastoupil na katedru v r. 1971, kde působil jako odborný asistent a docent do konce roku 1989. Na Katedru ekonomiky a řízení ve stavebnictví se vrátil po deseti letech. V období let 2002 až 2021 zastával funkci zástupce pedagogického proděkana Prof. Mácy, později Prof. Peškové a to pro studijní obory Ekonomika a management ve stavebnictví, Informační systémy ve stavebnictví, Projektové řízení a inženýring, Stavební management a Příprava, realizace a provoz staveb. V letech 2003 až 2009 byl vedoucím katedry.

V současné době pracuje na katedře na částečný úvazek. Přednáší a vede cvičení v předmětu Ekonomika a řízení ve stavebnictví.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 11:00 – 12:00

Čtvrtek: 14:30 – 15:30

Pátek: