K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.

místnost: B426
telefon: 22435 4532
e-mail: frkova@fsv.cvut.cz 

bio:

V praxi kromě výuky na katedře ekonomiky pracovala jako technický dozor investora. V devadesátých letech ekonomicky řídila rodinné stavební firmy – vedení účetní, ekonomické a daňové agendy. Jako externista přednášela Masarykově ústavu, ČVUT, Zemědělské universitě v Praze a na VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská.

Členka hodnotících komisí komunitárních programů v Bruselu a v komisi operačního programu Podnikání a inovace.

Zahraničí: studijní pobyt Izrael, Haifa (MCTC) a University of Wolverhampton ve Velké Británii

Je autorkou desítek odborných publikací, řešitelkou mezinárodních grantů i národních projektů.

konzultační hodiny:

Pondělí: 14:00 – 15:30

Úterý: 14:00 – 15:30

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: