K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Celoživotní vzdělávání BIM – kurz pro zadavatele

Fakulta stavební je lídrem v oblasti digitalizace stavebnictví. Na fakultě již řadu let vyučujeme inovativní předměty zaměřené na digitalizaci a použití metody BIM ve stavebnictví.

Vzděláváme také odborníky z praxe. V rámci programu celoživotního vzdělávání jsme připravili speciální kurz pro zadavatele. První běh tohoto kurzu proběhl na konci února. Kurzu se účastnili kolegyně a kolegové z ministerstev, územních samospráv, státních příspěvkových organizací, zhotovitelů a konzultantů napříč obory. Vzhledem k aktuální pandemické situaci školení proběhlo online, včetně praktických cvičení zaměřených na práci s daty a digitalizací procesů. Garantem tohoto kurzu je Ing. Josef Žák, Ph.D. z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Další informace se můžete dozvědět zde: https://www.koncepcebim.cz/…o-vzdelavani

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: