K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YEKP – Ekonomika podnikání

Předmět je zaměřen na seznámení se s problematikou podnikání, na rozvoj schopnosti přemýšlet, jak vybudovat podnik, jak ho řídit a vést, na pochopení, jaké nástroje a kdy použít a hlavně, naučit se přemýšlet o podniku jako celku. To vše doplněno o konkrétní příklady z praxe.

Vyučující: