K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126STMN – Stavební management

Výstavbový projekt – cíle, strategie, fáze a okolí. Role manažera projektu. Řízení času, nákladů a zdrojů. Změnová řízení. Procurement, řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu, studie proveditelnosti. Základní aspekty projektového managementu.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu vč. vyhlášek – územní plánování, povolování staveb, práva a povinnosti jednotlivých subjektů. Zákon o zadávání veřejných zakázek – druhy zakázek, typy zadávacích řízení, hodnocení veřejných zakázek, zveřejňování. Občanský zákoník – základní pojmy, závazkové vztahy, hlavní smluvní typy ve výstavbě (smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo).


Vyučující: