K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126PM2 – Projektový management 2

Anotace:

Výuka předmětu Projektový management 2 je zaměřena na osvojení metod projektového řízení při realizaci rozsáhlých staveb a staveb dopravní infrastruktury z pohledu generálního dodavatele stavby. Osnova výuky vychází z klasické teorie projektového řízení podle PMBOK (Project management Body of Knowledge) a její aplikace do manuálů řízení stavebních projektů významných stavebních firem (Best Practice). Detailní pozornost je věnována hlavním okruhům projektového managementu, jako je řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, rizik a řízení nákupu. Procesy řízení stavebních projektů jsou doplněny o aktuální problematiku řízení claimů a krizového řízení.

Časový program přednášek a cvičení:

 [1-3] Metodika řízení staveb dopravní infrastruktury podle SFDI, metodika řízení rozsáhlých projektů v systému construction management, [4-6] Manuály řízení projektů ve významných stavebních firmách, [7-10] způsoby řízení kvality, [11-13] řízení claimů a krizové řízení projektů

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Přednášky dle harmonogramu, cvičení podle zadání semestrální práce

Distanční forma výuky:

Průběžné konzultace semestrální práce na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Odevzdání semestrální práce v termínu
  • Aktivní konzultace zadané semestrální práce
  • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

70%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • KENDRICK, Tom. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide): 100 tips and techniques for getting the job done right. 5th ed. Newtown Square: Project management institute, c2013, xxi, 589 s. ISBN 978-1-935589-67-9.
  • KENDRICK, Tom. The project management tool kit: 100 tips and techniques for getting the job done right. New York: AMACOM/American Management Association, 2018, xv, 233 p. ISBN 08-144-0810-9.
  • HAMILTON, Albert. Handbook of project management procedures: 100 tips and techniques for getting the job done right. Repr. with corrections. London:Thomas Telford, 2014, xxi, 589 s. ISBN 07-277-3258-7.
  • VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 108 s. ISBN 978-80-7204-847-2.
Vyučující: