K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126PKAN – Projekt KAN

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu tří stavebních objektů pro reálný (individuální) projekt, s využitím směrných cen CS ÚRS CZ pomocí aplikačního software KROS 4 (hlavní stavební objekt a dva SO-typ komunikace a přípojka). Podkladem pro zpracování rozpočtu je projektová dokumentace skutečné stavby s rozpočtovým nákladem vyšším než 15 mil.

Vyučující: