K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126MF02 – Management stavební firmy 2

Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví (rozsah 2 h př. týdně) a část Investice (rozsah 1 h př. týdně). Část účetnictví poskytne základní informace o principech finančního účetnictví. V části Investice jsou prezentovány investice jak z hlediska makroekonomického, tak zejména z pohledu podniku.

Vyučující: