K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126FIRL – Finanční řízení a investování

Předmět seznamuje se základími ekonomickými pojmy a vztahy v podniku a k jeho okolí. Zabývá se motivy, cíli a funkcemi podniku, životním cyklem podniku, majetkovou a kapitálovou strukturou podniku, náklady , výnosy a ziskem, problematikou rentability, aktivity, likvidity a zdluženosti, vlivem úrokové míry na investování a ukazateli kpitálového trhu. Teoretické koncepce jsou presentovány pomocí příkladů a grafů a ukázek z ekonomické praxe.

Vyučující: