K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126BAPR – Bakalářská práce

Každý student si zvolí oblast, které by se chtěl věnovat ve své závěrečné bakalářské práci.
Podle zvolené oblasti osloví příslušného vyučujícího a předběžně se s ním domluví, zda by u
něj mohl práci zpracovávat.
Zapsat k bakalářské práci se student smí až po splnění všech podmínek, které jsou zmíněny
viz. INFORMACE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI.
Závěrečnou práci je možné psát na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví a na katedře
Technologie staveb.
Pro všechny práce platí stejná pravidla a stejný způsob hodnocení i věcné odevzdání.
Veškeré informace je možné postupně nalézt na webových stránkách katedry.

Bakalářskou práci mohou vést všichni vyučující katedry. Student si vedoucího volí dle zaměření tématu.

Vyučující: