Seznam příspěvků                                                                              

č.

Jméno

Název příspěvku

PPT

1

Blaťák Jakub

Projekty typu design build ve veřejných zakázkách

 

2

Blaťák Jakub

Hodnocení veřejných zakázek

spustit

3

Dobiáš Jiří

Vliv konceptu zelených budov na provozní fázi výstavbového projektu

spustit

4

Frančíková Markéta

Dřevo jako konstrukční materiál

 

5

Franková Marie

Investorské přístupy v oblasti certifikace zelených budov

 

6

Franková Marie

Mezinárodní letiště Berlin - Brandenburg Willy Brandt

spustit

7

Funtík Tomáš

BIM ako vhodný nástroj pre trvalú udržateľnosť v stavebníctve

 

8

Holubová Zuzana

Facility Management a jeho možné auditovaní

 

9

Justa Eduard

Správná praxe v obkládání

spustit

10

Kalinichuk Sergey

Information and Communication Technology in Construction Industry

spustit

11

Konášová Šárka

 Stavební příležitosti pro české firmy v zahraničí

 

12

Kosina Vít

UCEEB

spustit

13

Kosina Vít

Úvod do problematiky financování inovací

 

14

Klee Lukáš

Aktuální trendy při řízení velkých výstavbových projektů

spustit

15

Klee Lukáš

SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu

 

16

Kovář Pavel

Snížení spotřeby tepla pomocí regulace vytápění závislé na okolní teplotě

 

17

Kučera Jiří

Odvodňování urbanizovaných území malých obcí ČR

 

18

Matějka Petr

Rizika spojená s použitím BIM nástrojů z hlediska udržitelnosti v realizační fázi projektu

 

19

Mečár Pavel

Metody výběru a hodnocení nabídek subdodavatelů ve stavebnictví

 

20

Měšťanová Dana

Nástroje pro hodnocení a optimalizaci v procesech rozhodování

 

21

Opočenský David

Determinace vývoje tržních specifik, působících na cenovou hladinu v segmentu bytové výstavby

spustit

22

Rödlová Pavlína

Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize

 

23

Rohlena Michal

Akční plán pro udržitelnou energii města Hlinska

spustit

24

Strnad Michal

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily

 

25

Strnad Michal

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce farmy skotu Záhoří

spustit

26

Ubralová Eliška

Možnosti snížení provozních nákladů

 

27

Tomek Aleš

Některé aspekty udržitelného rozvoje stavební firmy

spustit

28

Tomek Aleš

Ekonomické řízení staveb

 

29

Vondruška Michal

Systém včasného varování pro odhalení symptomů krize stavebního projektu

spustit