Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Fakulty stavební ČVUT v Praze

Vás zve na

5. konferenci

 

 

UDRŽITELNOST  VE  VÝSTAVBĚ

 

 

TERMÍN:                  29. 4. 2013 v 10.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:   posluchárna B 280

                                    Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

 

 


PROGRAM:

10.00 – 10.10  Úvodní slovo

Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

10.10 – 10.20  Systém včasného varování pro odhalení symptomů krize stavebního projektu

Ing. Michal Vondruška

 

10.20 – 10.30  Aktuální trendy při řízení velkých výstavbových projektů

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. - Metrostav a.s. - divize 4

 

10.30 – 10.40  Správné praxe v obkládání

Dr. Eduard Justa - Ceramic Consulting Service, znalecká kancelář v oboru obkládání a stavební keramiky

 

10.40 – 10.50  Vliv konceptu zelených budov na provozní fázi výstavbového projektu

Ing. Jiří Dobiáš, LEED AP - EC HARRIS s.r.o.

 

10.50 – 11.00  Determinace vývoje tržních specifik, působících na cenovou hladinu v segmentu bytové výstavby

Ing. David Opočenský

 

11.00 – 11.10  Akční plán města Hlinska

Ing. Michal Rohlena

 

11.10 – 11.20  Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce farmy skotu Záhoří

Ing. Michal Strnad

11.20 – 11.30  Information and Communication Technology in Construction Industry

Ing. arch. Sergey Kalinichuk

 

11.30 – 11.40  Hodnocení veřejných zakázek

Ing. Jakub Blaťák

 

11.40 – 11.50  Mezinárodní letiště Berlin - Brandenburg Willy Brandt

Ing. Marie Franková

 

11.50 – 12.00  UCEEB

Ing. Vít Kosina

 

12.00               UKONČENÍ KONFERENCE

 

 

 

 

Po skončení konference se uskuteční exkurze na výstavbu UCEEB,

odjezd ve 12:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikování ve sborníku: Sborník bude vydán s ISBN včetně všech doručených příspěvků.

 

Obecné informace: Účastnický poplatek není vybírán, konference je plně hrazena Fakultou stavební Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČVUT v Praze vč. vydání elektronického sborníku.

Pro pořádání konference bude využita technika z Laboratoře rozhodování (B469) a pořízen videozáznam.

 

Organizační výbor konference

§  Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

§  Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

§  Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

§  Ing. Marie Franková