Seznam příspěvků
  Autor Název příspěvku Anotace Referát
1 Anftová Hana Podpora metody Energy Performance Contracting v České republice nedodáno zobrazit
2 Anisimova Nataliya An outlook for a BIM software zobrazit zobrazit
3 Aron Jiří Vývoj cen bytů a dostupnost bydlení v ČR zobrazit nedodáno
4 Beránková Eva Výkon a kvalita smluvně zajištěných služeb u externího poskytovatele zobrazit zobrazit
5 Blaťák Jakub Případová studie výpočtu nákladů životního cyklu při PPP projektu vojenské nemocnice zobrazit zobrazit
6 Buzrla Martin Projevy krize ve stavebnictví u účastníků procesu tvorby stavebních celků zobrazit zobrazit
7 Bušková Jindra Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě nedodáno zobrazit
8 Dejnegová Lucie Klastry a konkurenceschopnost zobrazit nedodáno
9 Dobiáš Jiří Prvky udržitelné architektury a jejich vliv na celoživotní náklady výstavbového projektu zobrazit zobrazit
10 Gadosi Martin Orientácia stavebného sektoru na rekonštrukcie a menšie zakázky pod vplyvom dlhovej krízy nedodáno zobrazit
11 Gothard Aleš Zahraniční podnikání stavební firmy zobrazit zobrazit
12 Holubová Zuzana Jak auditovat Facility management zobrazit zobrazit
13 Charvát Petr Modifikovatelné Technicko-hospodářské ukazatele zobrazit zobrazit
14 Kalinichuk Sergey Delivery system optimization under conditions of manufacture diversification zobrazit zobrazit
15 Kořínek Michal COBie – shromažďování a výměna dat pro Facility Management zobrazit zobrazit
16 Kosina Vít Problematika financování inovací zobrazit zobrazit
17 Kotrč Michal Strategie Evropa 2020 a stavebnictví zobrazit zobrazit
18 Kovář Pavel BIM z pohledu Facility managementu nedodáno zobrazit
19 Kuda František Výkon a kvalita smluvně zajištěných služeb u externího poskytovatele zobrazit zobrazit
20 Kulka Kryštof DESIGN BUILD zobrazit zobrazit
21 Löwit Harry Dodavatelský systém Design – build jako alternativa k tradičním dodavatelským systémům zobrazit zobrazit
22 Macek Daniel Cenové ukazatele nosných obvodových konstrukcí dřevostaveb zobrazit zobrazit
23 Matějka Petr Implementace platformy Building Information Modeling z ekonomického pohledu na českém trhu zobrazit zobrazit
24 Mečár Pavel Hodnocení a databáze subdodavatelů ve stavebnictví zobrazit zobrazit
25 Měšťanová Dana Mechanizace a výstavba kanalizačních řadů zobrazit zobrazit
26 Měšťanová Dana Vady kanalizace v různých evropských zemích zobrazit zobrazit
27 Nenadálová  Lucie Rozhodování o volbě technologie pro výstavbu inženýrských sítí pomocí multikriteriálního hodnocení zobrazit zobrazit
28 Opočenský David Porovnání kumulovaných provozních nákladů s nabídkovou cenou bytové jednotky zobrazit zobrazit
29 Pícha Jan Exportní financování jako klíčový faktor v mezinárodním stavebnictví zobrazit zobrazit
30 Rodionov Pavel Diverzifikace činnosti stavební společnosti zobrazit zobrazit
31 Rödlová Pavlína Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR zobrazit zobrazit
32 Rohlena Michal Inventura energetické náročnosti budov a zařízení v majetku obce Modletice dle metodiky SEAP zobrazit zobrazit
25 Ryšavá Linda Mechanizace a výstavba kanalizačních řadů zobrazit zobrazit
33 Snížek Václav Obnova asfaltových vozovek, technologické alternativy a její environmentální dopady zobrazit zobrazit
22 Střelcová Iveta Cenové ukazatele nosných obvodových konstrukcí dřevostaveb zobrazit zobrazit
26 Treckmann Malte Vady kanalizace v různých evropských zemích zobrazit zobrazit
34 Ubralová Eliška Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu zobrazit zobrazit
35 Vašíčková Radka Posouzení tržních cen rezidenčních nemovitostí ve vybraných regionech zobrazit zobrazit
36 Vondruška Jan Úspěšné řízení krize ve stavebním podniku zobrazit zobrazit
zpět na úvodní stranu