Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Lidé > Doktorandi – kombin. studium > Ing. Michal Strnad

Ing. Michal Strnad

Kontakt
místnost: B468a
telefon: 72410 7168
e-mail: michal.strnad@fsv.cvut.cz
rozvrh: -
Konzultační hodiny
Poznámka:Možné téma bakalářské a diplomové práce:

1/ vývoj cen požárně bezpečnostních zařízení

2/Agregované položky požárně bezpečnostních zařízení


Konzultace po telefonické či e-mailové domluvě.