Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Kontakt

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
  • telefon: (+420) 224 354 521
  • fax: (+420) 224 355 439
  • e-mail: iva.zelenkova@fsv.cvut.cz

Zde se nacházíte: Home > Informace o katedře

Krátká charakteristika

Katedra zabezpečuje na všech studijních programech výuku předmětů zaměřených na stavební ekonomiku a na řízení ve stavebnictví. Důraz je přitom kladen na inženýrské činnosti realizace stavebního díla, efektivnost stavění a moderní manažerské přístupy.

Pro obor podnikání a řízení ve stavebnictví a obor management a ekonomika je katedrou profilující. Připravuje stavební inženýry pro operativní i vrcholový management staveb a stavebních firem. Absolventi se rovněž uplatní u investorů v projekčních kancelářích, ve státní správě, ve finančních organizacích a realitních kancelářích.

Studium se zaměřením na řízení a ekonomiku ve stavebnictví poskytuje základní znalosti stavební techniky, ekonomiky a informatiky, kalkulací, přípravy a řízení staveb, managementu, financování a práva. U studentů je pěstována schopnost tyto znalosti v praktických aplikacích propagovat s podporou výpočetní techniky.

V průběhu studia získávají základy manažerského přístupu k řešení technicko-ekonomických otázek a osvojují si myšlení ve variantách, které komplexně analyzují a hodnotí. Přitom sledují zásadu dosažení maximálního efektu v podmínkách tržního hospodářství, při plném respektování požadavků na kvalitu životního prostředí.

Pro tvůrčí práci studentů je katedra vybavena počítačovou laboratoří, v níž jsou k dispozici osobní počítače a lokální sítě počítačů.

Katedra rozvíjí pedagogickou a vědeckovýzkumnou spolupráci se zaměřením na široké spektrum otázek souvisejících s efektivností a výkonností ve stavebnictví, a to jak na úrovni jednotlivých staveb a stavebních činností, tak na úrovni podniků.

Katedra zajišťuje celoživotní vzdělávání v semestrálních kurzech pro pracovníky stavebních podniků. Uskutečnilo se sedm běhů kurzu „Stavební management”. V současné době probíhá kurz „Manažer stavebního projektu”.

Katedra nabízí předměty na aktuální témata z oblasti ekonomiky, organizace, řízení a přednášky související s problematikou zapojení ČR do Evropské unie.

Obsazení katedry: 4 profesoři, 10 docentů, 17 odborných asistentů.