Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2010

Fakultní kolo SVOČ 2010

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ

určené pro studenty magisterského oboru E, P a S se konalo dne 5. května 2010.

Fakultního kola SVOČ se v naší sekci celkem zúčastnilo osm studentů se sedmi soutěžními příspěvky, kteří se dle rozhodnutí poroty umístnili takto:


* porota se rozhodla udělit dvě 3.místa a podělit účastníky o cenu za 3.místo
** porota se shodla v názoru, že tyto práce i prezentace jsou velice vyrovnané a rozhodla se udělit tři 4.místa

Předseda poroty: Doc.Ing.J.Novák, CSc.
Členové poroty: Doc.Ing.Ludmila Hačkajlová, CSc.; Ing. Euard Hromada, Ph.D; Ing. Renata Schneiderová-Heralová, Ph.D; Ing. Jindra Bušková

Děkujeme všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratulujeme ke skvělým výsledkům.

Studentky, kteří se umístnili na 1. a 2. místě nás budou reprezentovat na mezinárodním kole SVOČ, které se bude konat 20.května v Praze. O dosažených výsledcích našich studentů v mezinárodním kole SVOČ Vás budeme informovat.