Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > MSM 6840770006 > Spolupráce s praxí > IPRA CZ

Spolupráce s praxí

IPRA CZ

IPRA CZ chce využít výsledků výzkumu pro inovaci produktu – čističky odpadních vod. Jejich projekt využívá český patent vytvořený ve spolupráci s ČVUT, který řešil konstrukci mikroturbín a byl použit také na zhotovení recylkulačního čerpadla. Výzkumný úkol byl rozpracován do stadia prototypu, předkládaný projekt tedy spočívá v průmyslovém zavedení sériové výroby v celém aplikačním rozsahu této nové techniky. Tím bude zároveň významným způsobem zvýšena efektivnost procesu výroby čističek. Hlavní přidanou hodnotou pro zákazníka jsou úspory plynoucí ze snížení energetické náročnosti ČOV a dále kvalitnější řešení sezónních výkyvů množství znečištěné vody.

Hlavním cílem projektu je zavést výrobu inovovaných recilkulačních čerpadel pro pokrytí zvyšující se poptávky na čistírny odpadních vod jak v tuzemsku tak v zahraničí. V rámci projektu dojde k pořízení a instalaci technologie pro výrobu recylkulačních čerpadel, vybudování zkušební pracoviště pro měření, testování, ověřování čerpadel a jejich montáži, pořízení softwarového vybavení. Projekt bude realizován ve Moravskoslezském kraji v obci Jakubčovice n. O.