Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2010

Soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví pořádala celostátní soutěž ve zpracování stavebních rozpočtu s názvem „Rozpočtujeme s Callidou“. Dne 23. 3. 2010 třetí ročník soutěže v kategorii vysokých škol stavebních. Dne 25. 3. 2010 se konala soutěž pro střední školy.

Soutěž pro vysoké školy

Na soutěž v kategorii vysokých škol bylo vybráno a soutěžilo celkem čtrnáct studentů.
ČVUT Praha na soutěž nominovalo 7 studentů čtvrtého ročníku bakalářského studia pod vedením Ing. Dany Čápové, Ph.D. a Ing. Ivety Střelcové. VUT Brno nominovalo taktéž 7 studentů pod vedením doc. Ing. Aleny Tiché, Ph.D., Ing. Vlastimil Rieger, Ing. Martin Polák (loňský účastník soutěže s umístěním na 3. místě) Úkolem studentů bylo z předložené projektové dokumentace vytvořit nabídkový položkový rozpočet na komplexní zateplení bytového domu a umístění studentů v soutěži vidíte na následující tabulce.


S náročným zadáním se vypořádali především naši studenti velmi dobře, k velkému potěšení všech pedagogů ČVUT. Studenti na prvních třech místech obdrželi od f. Callida „MP4“ a učitelé na povzbuzeni do další práce se studenty velice kvalitní kávovar – presovač. Jelikož jsme, jako škola, byli celkovými vítězi soutěže obdrželi jsme od f. Callida vzdělávací poukaz na bezplatné školení podle výběru pořádané f. Callida a to pro tři pracovníky (v ceně školení cca 7.500,– na osobu), které bude využito pro další vzdělávání pedagogů. Zároveň pro pedagogy probíhal odborný seminář, s cílem seznámit s novým informačním a oceňovacím systémem euroCALC 3, jeho funkcemi, nástroji a možnostmi, který bezplatně obdržela Katedra Ekonomiky pro výuku školního roku 2009/2010.

Soutěž pro střední školy

Soutěže se aktivně zúčastnilo dvaadvacet studentů z jedenácti průmyslových stavebních škol. Katedra Ekonomiky pro ně spolu s Ing. Gallovou připravila propagační materiály ČVUT jak pro studenty, tak pro pedagogy, pro které jsme spolu s f. Callida navíc připravili zajímavý seminář.

Soutěže se zúčastnily
SPŠ stavební České Budějovice,
SPŠ stavební Havlíčkův Brod,
SPŠ stavební Hradec Králové,
Průmyslová střední škola Letohrad,
SPŠ stavební Liberec,
SPŠ stavební Lipník nad Bečvou,
SPŠ stavební Plzeň,
Střední škola stavební Třebíč.
SPŠ stavební Mělník
SPŠ strojní a stavební Tábor (poprvé v soutěži)
SOŠ stavební Jeseník (poprvé v soutěži),

Výsledky:
Na prvním místě se umístila již podruhé za sebou Střední škola stavební Liberec, pod odborným vedením Ing. Vladimíra Bobka. Druhé místo obsadila SPŠ z Letohradu s Ing. Pavlou Toláškovou a na třetím místě se umístila SPŠ Třebíč pod vedením Ing. Stanislava Tržila. Pro vítěze byly připraveny zajímavé věcné ceny (kapesní videokamery, mp3 přehrávače a webkamery), a pro vítěznou školu také voucher na školení dle vlastního výběru euroCALC 3.

Blahopřání a poděkování

Vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme všem mnoho dalších úspěchů.

Zároveň ještě jednou děkujeme celému organizačnímu týmu firmy Callida, jmenovitě Ing. Vítězslavu Melounovi, Ing. Věře Morkusové, Heleně Kalivodové, Janu Kašparovi, Vavřinovi Mrázkovi a Renatě Kricnerové.