Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Přednáška Sira Franka Lampla

Přednáška Sira Franka Lampla,

doživotního presidenta firmy Bovis Land Lease, konaná dne 15. 10. 2008 na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv ČVUT v Praze.