Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Soutěž s California Polytechnic State University

Znalostní soutěž

v oboru stavební ekonomika a management pořádaná CalPoly – California Polytechnic State University

V průběhu listopadu 2009 se studenti oboru „Management a ekonomika ve stavebnictví“ a „Projektový management a inženýring“ zúčastnili znalostní soutěže z oboru stavební ekonomika a management. Soutěž probíhala několik týdnů prostřednictvím internetu. Hlavním pořadatelem byl Prof. Hal Johnston z California Polytechnic State Univerisity z USA. Kromě studentů z pořádající univerzity a studentů z Fakulty stavební ČVUT v Praze se soutěže zúčastnili studenti z dalších amerických univerzit – Auburn University (Alabama); California State University, Fresno (California); Illinois State University (Illinois); Boise State University (Idaho); Western Carolina University (North Carolina) a University of Washington (Washington). FSv měla ve hře 3 týmy a všechny byly nakonec úspěšné.

Pro každý tým byla založena fiktivní firma o určité velikosti a kapacitě, která měla realizovat 2 projekty za určitých podmínek. Třikrát týdně byla provedena aktualizace projektů. Při této aktualizaci se projekty posunuly v čase o 2 měsíce a tím pádem došlo přirozeně k určitému pokroku v jejich realizaci. Byl sledován zadaný termín dokončení projektů a v případě jeho nesplnění byly uplatňovány sankce. Pro jeho splnění bylo možné postupovat různými způsoby – nasadit přesčasy pro pracovníky, nastavit rychlejší postupy, ale z toho plynuly vyšší náklady a tím pádem nižší zisk atd. Nebo byla možnost termín nechat nesplněný a zaplatit pokutu.

V případě úspěchu tým získával další zakázky a postupoval jako od začátku. Cílem soutěže bylo získat zakázky z určité nabídky projektů, na které týmy zpracovaly nabídky (bids). Nejlepší nabídce byl projekt svěřen. Nejlepší nabídka neznamenala nabídku nejlevnější, ale skutečně s reálnými parametry pro realizaci. Poté bylo možné zakoupit přehled podaných nabídek na jednotlivé zakázky a porovnovat, jaké byly cenové nabídky jednotlivých firem.

Za poplatek bylo možné objednat si předpověď počasí, předpověď dostupnosti pracovní síly a růstu cen stavebních materiálů. Tyto faktory ovlivňovaly termín dokončení zakázky a celkové konečné náklady.

V průběhu soutěže byly firmy vyhodnocovány dle jejich úspěchu a vždy obdrželi Work-in-Progress Limit a Per-Job Bond-Limit. Pokud si firma vedla špatně, měla nízký Work-in-Progress Limit, a tudíž nemohla podávat nabídky na další zakázky. Per-Job Bond Limit zase ovlivňoval, na jak velkou zakázku mohla firma udělat nabídku. Každá firma směla mít max. 10 rozestavěných zakázek.

Nabídky bylo možné vypracovávat na zakázky jak z veřejného tak ze soukromého sektoru. U zakázek z veřejného sektoru bylo možné provádět přefakturaci. U soukromého sektoru bylo předem dohodnuté procento zisku k dohodnutým nákladům a bylo tedy možné fakturovat jen částku skutečných nákladů plus zisk. Každou periodu (tj. každé 2 měsíce) bylo nutné poslat zákazníkům fakturu za skutečně provedené práce.

Každá firma měla k dispozici všechny aktuální účetní výkazy a finanční analýzy, aby mohla vyhodnocovat, jak si stojí.

Pokud bylo potřeba, bylo možné vzít si úvěr.

S rostoucím počtem zakázek, které firma měla, bylo nutné nabírat další režijní pracovníky. Jinak firma platila velké částky za externí konzultanty.

Výsledky soutěže byly hodnoceny v pěti kategoriích a týmy ČVUT se ve třech z nich umístily do třetího místa, a tak se spolu s Auburn Univerisity staly nejúspěšnějšími účastníky soutěže.

Nejvíce ceněnou kategorií byla Highest Retained Earning – Nejvyšší obdržený zisk, kde se český tým ve složení Kristýna Francová a Tomáš Lauer umístili na třetím místě. Celkové pořadí bylo následující:

Highest Retained Earning

 1. KBH Company (Auburn University)
 2. EWWF Construction (Auburn University)
 3. L and F Contractors (CVUT Czech Republic)


V kategorii Highest Apraisal Metrics – Nejlepší oceňovací metriky se na děleném třetím místě umístil Harry Löwit společně s týmem z Auburn University.

Highest Apraisal Metrics

 1. Bobs Construction (Cal Poly)
 2. PMAJJ incorporated (Fresno State)
 3. (Tie) H Construction Company (CVUT Czech Republic) + KBH Company (Auburn University)


Kategorie Most Project Awarded – Nejvíce oceněný projekt měla českého vítěze a to tým ve složení Barbora Surovčíková a Jiří Majer.

Most Project Awarded

 1. B and J Company (CVUT Czech Republic)
 2. PMAJJ incorporated (Fresno State)
 3. (Tie) KBH Company (Auburn University) + Pinnacle Construction (Western Carolina University)


Pro úplnost jsou uvedeny zbývající kategorie.

Best Mission and Core Values Statement

 1. KBH Company (Auburn University)
 2. Bobs Construction (Cal Poly)
 3. Genesis Construction (Illinois State University)

Most Project Bid

 1. Pinnacle Construction (Western Carolina University)
 2. PMAJJ incorporated (Fresno State)
 3. McCoy-Longstroth-Hobbs Construction (Boise State Univeristy)