Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > MSM 6840770006 > Regionální výstava o obnov. zdrojích energie (Annaberg)

Regionální výstava o obnovitelných zdrojích energie (Annaberg)

V sobotu dne 10. 10. 2009 se zaměstnanci katedry K126 doc. Ing. Václav Beran, DrSc., Ing. Miroslav Sedláček, CSc., doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. a Ing. Manfred Hellmich, MBA, zúčastnili v Německu Regionální výstavy o obnovitelných zdrojích energie v příhraničním městě Annaberg (2.Erzgebirgischer Tag der Energie). Cílem účasti na této výstavě bylo seznámení odborné veřejnosti i návštěvníků s využíváním obnovitelných mikrozdrojů vody.

Výstavním exponátem byla odvalovací mikroturbína DVE 120, která je zkonstruována na základě patentu Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. a dále zdokonalována v rámci VZ05.

Živý zájem návštěvníků výstavy o mikroturbínu a její aplikace potvrdil, že využívání velmi malých potenciálních zdrojů vody se stává předmětem zájmu stále většího okruhu odborníků i běžných spotřebitelů.