Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Zemětřesení v Telči

Zemětřesení v Telči

1st European Built and Human Environment Master Classes

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze upořádala ve spolupráci s Research Institute for the Built and Human EnvironmentUniversity of Salford z britského Manchesteru dvoutýdenní školící projekt 1st European Built and Human Environment Master Classes – (viz. internetové stránky – www.buhu.salford.ac.uk/ebuhumc ).

Kromě dvou uvedených škol se jí zúčastnili i studenti a lektoři ze Sakarya University, Turecko; Universidad Politecnica de Valencia, Španělsko; Dublin Institute of Technology, Irsko; Instituto Superior Tecnico-Lisbon a Universidade do Minho, Portugalsko. Studentů bylo celkem 60 a 20 lektorů. Ačkoliv byli většinou z evropských škol, pocházeli původem od latinskoamerické Guatemaly a Venezuely přes Evropu a Afriku, asijské země až po Indonésii.

V rámci povinně volitelného předmětu 126YEM – Economics and Management se projektu zúčastnilo také osm českých studentů z oborů Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavební management, Projektový management a inženýring, Inženýrství životního prostředí.