Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Spolupráce

Katedra je ve spolupráci se zahraničím velmi aktivní. jedná se zejména o účasti v mezinárodních soutěžích a spolupráce a hostování zahraničních profesorů.