Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Konference, výstavy > Uskutečněné konference a výstavy > Výstava „Panelová sídliště“

Výstava

Panelová sídliště – vize, realita a inovace

na příkladu Vídně a Bratislavy
spolu s prezentací realizovaných projektů obnovy ve městech Ostrava, Brno a Praha

Na přípravě putovní výstavy se podílela katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví. V budově Fakulty stavební ČVUT v Praze bude výstava v 11–12/2009.

Plakát, fotografie z vernisáže výstavy v budově magistrátu města Ostravy