Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Bakalářské studium > Zápis odborné praxe a přihláška k bakalářské práci

Potvrzování odborné praxe

Respektujte hodiny vyhrazené pro zápis praxe.

18. 1. 2017 10.00–10.30 B431
25. 1. 2017 10.00–10.30 B431
1. 2. 2017 10.00–10.30 B431
7. 2. 2017 10.00–10.30 B431
14. 2. 2017 10.00–10.30 B431

Odborná praxe:

Student vloží na intranet zprávu o praxi a spolu s potvrzením o praxi na předepsaném formuláři se dostaví ve vypsaných termínech k zápisu zápočtu.

Ing. Dana Čápová, Ph.D.