Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126ECM

126ECM – Economics and Management

Anotace
Introductory lectures to the construction engineering and management both at the corporate and project level, concentrate on methods applicable in the context of construction project management - i.e planning and controlling of all vital processes, contact with all project stakeholders.
Contents:
1. Strategic planning and management ofconstruction company,Introduction to construction business management – contemporarytrends, Challenges of construction industry, summary of keymanagement problems.
2. Business strategies to minimize the risk of business failure, plan implementation/control strategies,marketing Comparative analysis of strategies of Skanska AB and Balfour Beatty.
3. Financial management and long term planning,Financial analysis,specific requirements on accounting,financial statements, Project Financing,specific methods of construction contracts,standards according IAS/GAAP,percentage method of revenue and profit recognition.
4. Risk Ma nagement Systems for construction projects.
5. Classification of risk in civil engineering contracts,mitigation of risk,RM systems in industry practice.

[1] Mincks, Johnston. Constr. Jobsite Management 2009 plus files from ECM pages
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 4. semestr Návaznost na: -

Vyučující