Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YEMG

126YEMG – Energetický management budov

Anotace
Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov - energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a udržitelným rozvojem budov.
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Fit-to-NZEB, 01. Základy stavení fyziky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 02. Optimalizace solárních zisků
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 05. Vzduchotěsnost a vodní páry v kci
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 06.1 Větrání a rekuperace tepla
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 06.2 Vytápění a chlazení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 06.3 Teplá voda
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 07. Ochrana památek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 09. Nákladová efektivnost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 10. Nástroje pro navrhování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 11. Komfort, zdraví a bezpečnost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 12. Renovace krok za krokem
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 13. Energetická účinnost a renovace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 14. Dosažení měřitelných výsledků
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 15. Zainteresování partnerů v tématu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 16. Projektový management
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
Fit-to-NZEB, 17. Ekologie a udržitelnost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2019
01. Energie ve světě
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
02. Energie a budovy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
04. Udržitelný rozvoj
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
05. Energetický management budov
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
06. Ekonomika energetické náročnosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.3.2020
03. EA a PENB
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
08. Energetické posudky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.3.2020
09 EPC a EC
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.4.2020
10 Programy podpory
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
cvičení 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2020
cvičení 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
cvičení 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
cviceni 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
cviceni 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2020
Informace o výuce 16.3.2020
cviceni 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.3.2020
cviceni 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.4.2020
cviceni 7 výpočet návratnosti opatření
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.4.2020
cviceni 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.4.2020