Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126MPO

126MPO – Management podniku

Anotace
I.Základní trendy vývoje stavebnictví a strategie stavební firmy
II. Systém řízení stavební firmy
III. Zahraniční stavební podnikání
IV. Řízení dodavatelů a poddodavatelů
V. Řízení strojů, zařízení a dopravy ve stavební firmě

[1] - Modern contruction management – F.Harris, R.McCaffer (Granada Publication, London, 1999)
[2] - Principles of construction management – R.Pilcher (McGraw-Hill comp., London, 1992)
[3] - Ekonomika a management 10 - část 1 - V.Hájek, V.Jelen, J.Frková (ČVUT, 1997
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 1. semestr mag. studia Návaznost na: -