Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YPI

126YPI – Podpora inovací

Anotace
Předpokladem k zařazení studenta do výuky předmětu je úspěšné absolvování předmětu ZIP v rámci studia. Ve výuce budou využity získané poznatky, cílem předmětu je ukázat základní implementaci inovačního procesu v rámci systému výzkumu, vývoje a inovací, s praktickými ukázkami jednotlivých druhů výsledků a důrazem na inovační proces ve stavebnictví.

[1] P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[2] P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[3] P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[4] Technologický profil ČR, CD ROM, verze 13, AIP ČR 2012, 978-80-87305-11-9
[5] Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Podpora inovaci
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.2.2015