Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YSP

126YSP – Software pro oceňování stavební produkce

Anotace
Studenti zpracovávají v software pro oceňování stavební produkce - KROS plus položkový rozpočet včetně výkazu výměr. Výsledkem je nejen cenová nabídka dodavatele ale i výrobní kalkulace stavebního objektu.
Rozsah: 0 + 2 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Tabulka podlah 23.2.2016
Tabulka stěn 23.2.2016
Tabulka střech 23.2.2016