Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YVSF

126YVSF – Řízení vlastní stavební firmy

Anotace
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
01 Obsah_Úvod_předmětu 7.3.2017
02 Hodnocení podnikatelského prostředí 7.3.2017
03 Novodobá historie podnikání 7.3.2017
04 Podnikatelský nápad, vize, mise 7.3.2017
05 Specifika stavební firmy 11.10.2016
06 Fáze rozvoje podniku, tři role podnikatele 7.3.2017
07 Tajemství úspěchu 29.3.2016
08 Jak budovat podnik 14.3.2017
10 Intuitivní marketing 12.4.2017
09 Řízení malého podniku 12.4.2017
11 Podnikatelský plán 21.3.2017
Podnikatelský model Franchisa 18.3.2015
14 Živnostenské podnikání 26.4.2017
15 Srovnání daňové zátěže 20.11.2013
16 Daňvé srovnání podílu na zisku a OSVČ a mzdy 26.4.2017
17 Daň podnikatelů 3.5.2017
18 Příklad výpočtu zdanění FO 3.5.2017
Zdroje financování a Franchisa 21.3.2017
20 - Podnikání obchodních společností 26.4.2017
21 - OSVČ - Sociální zabezp. a zdravot poj. 10.5.2017
22 Princip výběru DPH 2.5.2016
23 Podnikatel a Daň z přidané hodnoty 14.12.2016
25 Co je přidaná hodnota 2.5.2016
DPH a budovy pro bydlení 2.5.2016
Zdanění mzdy - příklad 3.5.2017
Cestovní náklady podnikatele 10.5.2016
Silniční daň 10.5.2016
Podnikatel a správce daně 10.5.2016
Podnikatelský inkubátor ČVUT 10.5.2016
Zadluženost ekonomik států OECD 10.5.2017
Spotřební daň 10.5.2016
"Desatero podnikatele" 16.5.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání: Sestavte podnikatelský plán 12.4.2017
Návod na výpočet bodu zvratu 31.3.2016
Pokyny k prezentaci 27.4.2017
Vzor_Student_prace_Petr_Balik_PP 23.3.2017
Vzor_Student_prace_Petr_Balik_CF 12.4.2017
Obchodní přirážka 13.4.2017