Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YVSF

126YVSF – Řízení vlastní stavební firmy

Anotace
Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Specifika stavební firmy a stavebního trhu. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

[1] Frková, J. 2010: Malé a střední podnikání. Výukový materiál MUVS
[2] Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R. 2005: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson.
[3] Gerber, 2006: Ppodnikatelský mýtus. ManagementPress
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
01 Obsah_Úvod_předmětu 20.2.2018
02 Hodnocení podnikatelského prostředí 20.2.2018
03 Novodobá historie podnikání 20.2.2018
04 Podnikatelský nápad, vize, mise 7.3.2017
Stavební firma a zakazka 21.3.2018
Rozvoj firmy, tři role podnikatele 6.3.2018
07 Tajemství úspěchu 27.3.2018
08 Jak budovat podnik a pracovat se zaměstnanci 6.3.2018
10 Intuitivní marketing 27.3.2018
09 Plánování v malém podniku 22.11.2017
11 Podnikatelský plán 14.3.2018
Podnikatelský model Franchisa 18.3.2015
14 Živnostenské podnikání 19.4.2018
16 Daňvé srovnání podílu na zisku a OSVČ a mzdy 9.5.2018
17 Daň podnikatelů 2.5.2018
18 Příklad výpočtu zdanění FO 3.5.2017
Zdroje financování podnikání - Kde na to vzít 6.3.2018
Podnikání jako SRO 25.4.2018
21 - OSVČ - Sociální zabezp. a zdravot poj. 9.5.2018
22 Princip výběru DPH 2.5.2016
23 Podnikatel a Daň z přidané hodnoty 14.12.2016
25 Co je přidaná hodnota 2.5.2016
DPH a budovy pro bydlení 2.5.2016
Zdanění mzdy - příklad 9.5.2018
Cestovní náklady podnikatele 20.12.2017
Silniční daň 10.5.2016
Spotřební daň 10.5.2016
"Desatero podnikatele" 20.12.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání: Sestavte podnikatelský plán 12.4.2017
Návod na výpočet bodu zvratu 31.3.2016
Pokyny k prezentaci 27.4.2017
Vzor_Student_prace_Petr_Balik_PP 23.3.2017
Vzor_Student_prace_Petr_Balik_CF 12.4.2017
Rozdíl mezi CF a Ziskem 13.12.2017
Vzorove CF Novotny 21.3.2018
Obsah vaši ústní prezentace BP 29.3.2018