Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YVSF

126YVSF – Řízení vlastní stavební firmy

Anotace
Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Specifika stavební firmy a stavebního trhu. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

[1] Frková, J. 2010: Malé a střední podnikání. Výukový materiál MUVS
[2] Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R. 2005: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson.
[3] Gerber, 2006: Ppodnikatelský mýtus. ManagementPress
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
01 Obsah_Úvod_předmětu 22.2.2020
02 Hodnocení podnikatelského prostředí 19.2.2020
03 Novodobá historie podnikání 19.2.2020
04 Podnikatelský nápad, vize, mise 7.3.2017
Specifika stavební firmy, ateliéru 5.3.2020
Rozvoj firmy, tři role podnikatele 19.2.2020
07 Tajemství úspěchu 5.3.2020
08 Jak budovat podnik a pracovat se zaměstnanci 19.2.2020
10 Intuitivní marketing 5.3.2020
09 Plánování v malém podniku 22.11.2017
11 Podnikatelský plán 13.3.2019
Podnikatelský model Franchisa 18.3.2015
14 Živnostenské podnikání 6.11.2019
16 Daňvé srovnání podílu na zisku a OSVČ a mzdy 3.4.2019
17 Daň podnikatelů 20.11.2019
18 Příklad výpočtu zdanění FO 3.5.2017
Zdroje financování podnikání - Kde na to vzít 5.3.2020
Jak založit SRO 20.11.2019
21 - OSVČ - Sociální zabezp. a zdravot poj. 24.4.2019
23 Podnikatel a Daň z přidané hodnoty 18.12.2019
25 Co je přidaná hodnota 2.5.2016
DPH a budovy pro bydlení 2.5.2016
Zdanění mzdy - příklad 9.5.2018
Cestovní náklady podnikatele 15.5.2019
Silniční daň 15.5.2019
Spotřební daň 15.5.2019
DESATERO podnikatele 15.5.2019
Některé aspekty smlouvy o dílo 5.3.2020
PODMÍNKY ZÁPOČTU A PRŮBĚŽNÁ KONTROLA 17.10.2019
Projekční ateliér a ceny projektových prací 5.3.2020
PODMÍNKY ZÁPOČTU A PRŮBĚŽNÁ KONTROLA 19.2.2020
DISTANČNÍ VÝUKA INFO 15.3.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání: Sestavte podnikatelský plán 20.3.2019
Vzor_Student_prace_Petr_Balik_PP 7.4.2020
Vzor_Student_prace_Petr_Balik_CF 7.4.2020
Rozdíl mezi CF a Ziskem 26.2.2020
Vzorove CF Novotny 21.3.2018
Obsah vaši ústní prezentace BP 20.3.2019
Obchodní přirážka, marže 24.3.2019
Ukázka prezentace BP studenta 26.3.2019
Ukázka prezentace BP studenta 26.3.2019