Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126KNL

126KNL – Kalkulace a nabídky L

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, druhy cen, legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Data a podklady pro kalkulaci nákladů - spotřeba času a materiálu, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje, individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Řízení nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 6. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2017
přednáška 1 - podklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2017
podklad pro přednášku 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.2.2017
podklad pro přednášku 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.3.2017
podklad pro přednášku 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.3.2017
podklad prednaska 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.3.2017
podklad pro přednášku 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.3.2017
podklad pro přednášku 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2017
podklad pro přednášku 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2017
podklad pro prednasku 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.5.2017
podklad pro přednášku 15.5.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.5.2017
program přednášek a cvičení 12.3.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Instalace programu euroCALC
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.2.2018
Příklady č.1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2018
Projektová dokumentace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.3.2018
Individuální kalkulace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.3.2018
Příklady č.2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.4.2018