Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126KNL

126KNL – Kalkulace a nabídky L

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, druhy cen, legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Data a podklady pro kalkulaci nákladů - spotřeba času a materiálu, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje, individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Řízení nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 6. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
informace k předmětu 20.2.2019
předběžný program
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2019
bonusové body z přednášek 4.5.2019
Informace - distanční výuka Prezentace k přednáškám naleznete v Teams :-) 16.3.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Instalace programu euroCALC
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.2.2018
Požadavky k udělení zápočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.2.2020
Projektová dokumentace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.2.2020
INFO: distanční výuka
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
DV: zadání pro cvičení č. 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
DV: zadání pro cvičení č. 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.3.2020
DV: zadání pro cvičení č. 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.3.2020
Individuální kalkulace: příklady (skripta)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.3.2020
DV: zadání pro cvičení č. 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2020
DV: zadání pro cvičení č. 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.4.2020
DV: zadání pro cvičení č. 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.4.2020
DV: zadání pro cvičení č. 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.4.2020
DV: zadání pro cvičení č. 11
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.4.2020